Във връзка с провеждане на НМС “ Математика за всеки ” за учениците от IV клас Ви нформираме, че съгласно заповед РД 10-237/21.04.2023 г. на Началника на РУО София област за училище домакин за учениците от община Ботевград и община Правец е определено ОУ „Никола Й. Вапцаров“. 


За участие в състезанието родителят /настойникът/ на ученика, подава в училището домакин, в срок до три дни преди състезателния ден заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.


НМС „Математика за всеки“ ще се проведе на 13 май 2023 г. от 9:00 часа.


От ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“