Във връзка с провеждане на европейски и парламентарни избори е изменен графикът за провеждане на МС „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. 


Информираме Ви, че състезанието ще се проведе на 1 юни 2024 г. от 9:00 часа.


За повече информация се обърнете към училището, в което ученикът се обучава.        


От ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“