Всички ученици, които желаят да участват в Националното математическо състезание „Математика за всеки“, трябва в периода от 26 април до 12  май  2021 г. да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие.


Документите се подават в канцеларията на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ или онлайн на имейл-адрес:  ppmg@ppmg-botevgrad.bg;


Образци на заявление и декларация за информирано съгласие може да намерите на интернет страницата на училището: ppmg-botevgrad.bg, раздел „Прием“, V клас.


Също така учениците, които желаят да участват в Държавния план прием в V клас за учебната 2021/2022 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, трябва задължително да вземат участие в състезанията:


1. Национално математическо състезание „Европейско Кенгуру“, 18 март 2021 г.;


2. Математическо състезание „Математика за всеки“, 15 май 2021 г. – 9:00 часа;