Публикуваме поздравителен адрес от кмета Иван Гавалюгов по повод 18–ти май – Международния ден на музеите и професионален празник на музейните работници.


ДО РЕНИ ПЕТРОВА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,


УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ, 


Приемете моите поздравления по повод 18–ти май – Международния ден на музеите и професионален празник на музейните работници, честван за първи път през 1978 г. 


Музеите са специалните места, на които се срещат минало и настояще. Там, където историческата истина е представена чрез факти и експонати, които ни вълнуват, ограмотяват, възхищават и обръщат погледа ни към корена и идентичността – наша или чужда. 


Наред с традиционните музеи, излагащи картини, исторически или археологически паметници, съществуват музеи на почти всичко: музей на транспорта, музей на виното, музей на детството и други. Това е може би най – категоричното доказателство за важността на мисията, която изпълняват тези институции в името на опазването на световното и културното наследство.


Видно е, че Вашата работа е необходима за оцеляването на обществото като такова. Безспорно е, че задачата Ви е нелека и среща трудности относно финансиране, кадрови попълнения и специфични умения, необходими за изпълнение на ежедневните задачи.


Бъдете смели и предприемчиви, преодолявайте несгодите и продължавайте да работите и да развивате музейното дело! Пожелавам Ви здраве и несломим дух!


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,


Кмет на община Ботевград 


18.05.2023 г.


град Ботевград