Приключиха дейностите по изграждането на две игрища с изкуствено тревно покритие за мини футбол в Литаково и Новачене. Както сме информирали, изграждането на тези съоръжения попада в обхвата на стратегията на общинското ръководство за развитието на масовите спортове на територията на общината. Преди няколко години такива футболни игрища бяха изградени в Скравена, Трудовец и Врачеш. По този начин почти през цялата година любителите на футболната игра в петте големи села в общината ще могат да упражняват този спорт.


Изграждането на двете игрища бе реализирано от ОП БКС.