Традиционно ботевградското ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ участва в Националния конкурс “Посланици на здравето“. И тази година проектът, с който се представя е класиран на първо място в категория от 1-ви до 4-ти клас. Разработката е озаглавена “Мисия здраве – предай нататък“, подготвена от учителите Нина Дюлгерска, Милена Николова, Петя Христова и Мариана Тодорова.  


Общо четиридесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.


„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.


Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.