От другия месец цената на водата в Софийска област се предвижда да скочи с 44%. Това става ясно от внесения в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доклад, който предстои да бъде обсъден утре – 7 юни. Закритото заседание на КЕВР е насрочено за 10:00 часа.


ВиК София, която снабдява с вода 21 населени места в софийска област, е пресметнала, че през следващата година цената за доставянето, отвеждането и пречистването на водата трябва да скочи от сегашните 2,56 лева за кубик до 3,69 лв. с ДДС.


В 5-годишния си бизнес план водоснабдителното дружество предвижда да инвестира малко под 14 милиона лева, които ще използва за подобряване на качеството на водата.