Според "Напоителни системи“ ЕАД няма никаква опасност след преливането на язовир „Бебреш“. Състоянието му, както и на река Бебреш в определени участъци, се следи ежечасно. 


Язовир „Береш“ достигна пълния си обем, малко над 15 милиона кубически метра, преди няколко часа. Излишната вода в момента изтича през преливника на водоема. Нивото на река Бебреш също се следи внимателно. От началото на преливането на язовира до преди един час са правени непрекъснато обходи по цялото протежение на реката както от „Напоителни системи“ ЕАД, така и от служители на Община Ботевград.


След построяването на МВЕЦ „Бебреш“ не се прави контролирано изпускане на язовира, тъй като съоръжението работи с пълна мощност в такива моменти.


Вдигането на нивото на язовира с над 1 метър за последните 24 часа се дължи на падналото голямо количество дъжд в района на връх Мургаш.