На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, проведено на 30.06.2023 г. - петък, разгледа и одобри бизнес-плана на на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София заявление за периода 2022-2026 г. В една от точките операторът поиска повишване на цената за доставяне, отвеждането и пречистването на водата в 21 населени места в Софийска област.


Публикуваме актуалните цени на ВиК услугите в Община Ботевград, които влизат в сила от 01.07.2023 г.:


Цена на ВиК услугата за Ботевград и Трудовец (доставка, отвеждане и пречистване) е 3,69 лв. Действащата цена до този момент бе 2,56 лв.


Цена на ВиК услугата за Новачене, Врачеш, Литаково и Скравена - 2,60 лв.


Цена на ВиК услугата за другите населени места - 2,36 лв.


Цена на ВиК услугата за вилна зона „Зелин“ - 2,11 лв.