Община Ботевград предлага да бъдат направени промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината. Предложението ще бъде обсъдено и подложено на гласуване на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 27 април. 


Ето  и конкретните предложения:


В чл. 19, ал. 4 се създава нова точка със следното съдържание: „Такса за ползване на места, общинска собственост, върху които се организират художествено-творчески мероприятия на открито с цел търговска дейност с произведения на изкуството – 0.50 лв./ кв.м на ден;


В чл. 53 се създава нова точка 30а: „Ползване на общинската сглобяема сцена за провеждане на мероприятия от физически и юридически лица /включително монтаж и демонтаж/ - 300 лева на ден с ДДС, като ползването не може да бъде по-малко от два дни; 


Създава се нов член 55в – Цени на услуги на Общинско предприятие БКС – Ботевград: 


-Услуги на физически и юридически лица, които се извършват с валяк – 18 лв. на час; Транспортът се заплаща допълнително от ползвателя на услугата  - 1.80 лв./км.


-Услуга на физически и юридически лица с трамбовка – 11 лв. на час;


-Услуга на физически и юридически лица с автовишка – 37 лв.на час; 


И при трите услуги транспортът е за сметка на ползвателя – 1.80 лв./км. 


-Услуга на физически и юридически лица с багер – 36 лв. за моточас; 


-Услуга на физически и юридически лица по транспорт на насипни материали /до 4.5 тона/ - 2.40 лв./км. – с товар, като празният курс е 1.80 лв./км.; 


-Услуга на физически и юридически лица по поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка” 3 куб.м. за строителни отпадъци – 48 лв. на територията на Ботевград, а извън града транспортът се заплаща допълнително  от ползвателя на услугата – 1.80 лв. /км.; 


-Услуга на физически и юридически лица по сметосъбиране и сметоизвозване  със сметоизвозващ автомобил на контейнери за твърди битови отпадъци /тип „Бобър”  и „Ракла” – 1.1 куб.м./ 8 лв./бр. при минимален брой контейнери – 10 бр.; 13 лв./бр. – от 5 до 10 броя контейнери; 18 лв./бр. под 5 броя контейнери. Услугата се предоставя на територията на Ботевград, като допълнително се заплаща такса за депониране на отпадъка – 26.56 лв./тон.


Във всички предложени цени е включен ДДС. 


„Необходимостта да се въведат цени на допълнителни услуги с техниката, с която вече разполага БКС, е породена от многобройните запитвания от страна на граждани. Но в никакъв случай това няма да е основното предназначение на тази техника на общинското предприятие. Но има случаи – частни, изолирани, разбира се, при които се налага БКС да предоставя тези услуги. Поради тази причина те трябва да бъдат регламентирани в съответната общинска наредба”, обясни кметът Иван Гавалюгов, който е вносител на докладната. -Що се отнася до извозването на строителни отпадъци, в момента граждани и юридически лица се обръщат към частни фирми за извършване на тази услуга. Те пък, от своя страна, ги депонират на нерегламентирани места, т. е. създават се незаконни сметища от строителни отпадъци. Затова искаме съвсем ясно да регламентираме тази услуга – първо да я създадем като такава, а после да й определим цена”, разясни още той.