Кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, се обърна към Европейския център за транспортни политики във връзка с извършената от тях проверка за качеството на ремонтните дейности по улица "Христо Ботев" в гр. Ботевград.


Европейския център за транспортни политики в лицето на Председателя на управителния съвет - Диана Русинова, участва активно в разработването на Генералния план за организация на движението в града и официалните им констатации и препоръки във връзка с осъществените ремонти ще са полезни за своевременното отстраняване на възникнали експлоатационни проблеми.


С пълния текст на писмото на Иван Гавалюгов до Европейския център за транспортни политики може да запознаете в приложения файл.