Най-малко са свободните места в ППМГ „Акад. Асен Златаров” – само шест. Четири са за профил „Математика”, по едно свободно място има в профилите  „Софтерни и хардуерни науки” и „Предприемачество”. Паралеката с профил „Природни науки” е запълнена  изцяло. Тази година ППМГ ще приеме общо 104-ма ученици, 98 вече са се записали след второто класиране.


В ПГТМ „Христо Ботев” по едно свободно място има в паралелките по „Автотранспортна техника” и „Комютърни технологии”. 10 са свобдните места за „Икономика и мениджмънт”, а най-много са в специалността „Промишлена електроника”.


Най-много свободни места има в ТПГ „Стамен Панчев”. Те са обявили прием за три паралелки, засега е запълнена само „Автотранспортна техника”. 10 свободни места има в „Телекомуникационни системи”, а в „Металорежещи  машини” свободните места са 28.


До днес се подават документи за участие в третото класиране.