Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов" - Ботевград, обявява свободни работни места на непълно работно време за следните позиции:


1. Организатор СФУК – икономическо образование 


2. Финансов контрольор – икономическо образование


3. Психолог – психология 


4. Поддръжка – професионално техническо образование 


Условия : 


1. Актуална автобиография (CV);


2. Мотивационно писмо;


3. Компютърна грамотност (Word,Excel);


4. Умения за работа в екип;


Срок за подаване на документи : 18.01.2021 г. на място в ДСХ гр. Ботевград.


Тел. за информация: 0876 402 874