Община Ботевград ще изгражда приемна към Центъра за обслужване на граждани. В нея ще функционира система за контрол на опашките по почина на други общински администрации, държавни институции, банки. 


“Наблюдаваме, че хората изчакват на открито, за да бъдат обслужени от съответните гишета, тъй като пространството в административната сграда, там където са гишетата на деловодството, на местните данъци и такси и на вече новоразкритите социални услуги, предоставяни от Община Ботевград, не е достатъчно. Затова считаме за целесъобразно изграждането на пристройка – чакалня, в която съвсем цивилизовано, комфортно гражданите да изчакват, независимо от метеорологичните условия. В момента им се налага да чакат в обновената и приятна обстановка на вътрешното пространство на администрацията, но то все пак е открито. Понякога вали, през зимата е студено, през лятото е прекалено горещо, и хората не са в най-добрите условия, когато трябва да изчакат. Особено когато се плащат годишните данъци, се наблюдава сериозно струпване пред гишетата“, обясни кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии. 


Кметът съобщи още, че Общината смята да въведе и система за контрол на опашките. “Хората ще влязат, ще си вземат билетче за гишето, от което ще им се предостави съответната услуга, и ще изчакат да им дойде редът“, разясни той и допълни: “Все повече функции и услуги се вменяват като дейности на общинските администрации. В Община Ботевград са разкрити няколко такива, предстои да бъдат разкрити и нови. Това предполага присъствие на повече граждани.“.


Пристройката - около 50 кв.м., ще бъде изградена между външния асансьор на общинската администрация и входа на Центъра за обслужване на граждани.   


В дневния ред на вчерашното редовно заседание на ОбС бе внесена докладна за отпускане на средства – до  231 600 лева за проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, строително-монтажни работи, авторски надзор, строителен надзор, обзавеждане и повиквателна система.


Предложението беше прието със 17 гласа “за“ , 0 “против“ и 3 “въздържал се“.