Община Ботевград ще кандидатства за финансиране по две мерки на проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика. Това става ясно от докладните, с които се иска съгласието на Общинския съвет за внасяне на съответните инвестиционни предложения по проекта. Едното е за ремонт на читалище „19 февруари” в Скравена, който включва мерки за енергийна ефективност. Стойността на проекта е 156 561 лв. Община Ботевград ще съфинансира дейностите по него в рамките на 52%. 


През настоящата година Община Ботевград със собствени средства извърши ремонти на партерния и първия етаж на сградата на Народно читалище „19 февруари” в Скравена, включващи подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на осветление в салона, ремонт на санитарни помещения, ремонт на фоайето на партерния етаж, ремонт на библиотеката, читалня, книгохранилището, кръжочни коридори и други общи части. 


Също по проект „Красива България” общината ще кандидатства  за финансиране с инвестиционно предложение „Ремонт на кухненски блок и реконструкция на дворно пространство и на филиал „Детелина” към детска градина „Иглика” в Ботевград. Стойността му е 400 000 лева, като съфинансирането от страна на общината ще бъде 70%. 


През тази година във филиал „Детелина” бе реализиран проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж” – топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, цялостна подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на водогреен котел, ремонт на електроинсталация, ремонт на ВиК инсталация, и монтиране на енергоспестяващо осветление. 


Да припомним, че Община Ботевград осигури средства по проекта „Красива България” за други две инвестиционни предложения, които бяха реализирани успешно  - за ремонт на сградата на доболничната помощ и на детска ясла „Здравец”.