Централната избирателна комисия взе решение, с което опреедли размера на възнагражденията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ на парламентарните избори на 11 юли.  За председател на СИК еднократното възнаграждение  е 105 лева, за зам.председател и секретар – 95 лева, а за член на СИК – 80 лева.
За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.
 Членовете на СИК, които представят протокола  и другите изборни книжа и материали в РИК, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв.
Членовете на Районните избирателни комисии /РИК/ ще получат между 960 и 1175 лева, в зависимост колко секции има в съответния район – до 400 или на 400.
За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК,  получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от определеното възнаграждание, се казва в решението на ЦИК.
Възнагражданията на членовете на изборните комисии не се облагат с данъци.