„Към настоящия момент имаме пълно съгласие, разбиране и яснота как ще бъде решен проблемът с качеството на водата в Зелин. През последните няколко дни имах срещи с изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, принципал на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София. Те възприеха предложението на Община Ботевград  за пречистване на водата във вилната зона и увериха, че ще бъде направена такава инвестиция", съобщи кметът Иван Гавалюгов. Той обясни, че става дума за инсталиране на мобилно съоръжение за пречистване на повърхностни води с висока мътност. Такива са водите от почти всички речни водохващания над Зелин.


Община Ботевград е поела ангажимент да изготви процедурата за избор на изпълнител на доставката и монтажа на пречиствателната станция. Местният ВиК оператор ще бъде възложител, защото той ще стопанисва съоръжението. Станцията ще бъде изплатена в рамките на 72 месеца от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София. Нейната стойност е малко над 1 милион лева без ДДС.


„Близо една година правим проучване на този проблем. Търсихме различни възможности и най-удачните варианти. Взимаха се проби,  изпращаха се в различни лаборатории. Контактувахме с дузина фирми. В крайна сметка се спряхме на технология, която и най-оптимална и удачна за нашия проблем. Станцията ще бъде монтирана на резервоарите над бензиностанция „Ивони“.“ – обясни кметът Гавалюгов.


Според градоначалника оптимистичният срок за пускането в експлоатация на пречиствателната станция във вилната зона е 3 месеца.