Тази година първият звънец удари за 302 първокласници в община Ботевград, което е с 13 деца повече спрямо миналата година. Общият брой ученици, от 1 до 12 клас, които днес започват учебни занятия на територията на общината е 3 127.


Гост на тържеството днес в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ бе зам.-кметът – Цветелин Цветков. По традиция, след празничната програма по откриване на учебната година, първото приветствие към учениците, учителите и гостите отправи Петя Кочкова – директор на учебното заведение. 


За новата учебна 2023-2024 година в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ са сформирани шест паралелки в първи клас, като в тях са разпределени общо 140 деца.


Учебната година стартира присъствено навсякъде. Взети са мерки за опазване здравето на децата и учениците. За всички ученици и учители са осигурени условия за провеждане на нормален учебен процес.