Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
409 новини с етикет: община Ботевград

Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 59 майки, подали заявления в периода 01.10.2023 - 31.12.2023 г. Общият размер на преведените средства е 30 500 лв. 28 майки с висше образование са получили по 600 лв. Една майка – също с висше образование, е получила 1 200 лв. за близнаци...

По програма на Министерството на образованието и науката ще бъдат финансирани проекти на шест училища в община Ботевград. Общият размер на средствата е 2 564 196 лева. От тях 1 500 000 лева са за изграждане на нов физкултурен салон със съблекални в ОУ “Васил Левски“ – с. Новачене...

Община Ботевград има инвестиционни намерения за ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ в ЖК “Васил Левски“, но те не са в посока, която ще му даде възможност за разкриване на нови паралелки. Поет е ангажимент през настоящата година да завърши проектирането за разширяване на сградата..

Процесът за отдаване на хижа “Рудината“ за стопанисване на Община Ботевград тръгна положително. Същевременно Областната управа предприе ход в обратната посока – включи хижата в концепция за интегрирани териториални инвестиции. Това е проект, в който администрацията на областта..

Общинска администрация - Ботевград приема заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с пълния набор от съпътстващи документи до 19.02.2024 г. включително. Приетите заявления ще бъдат проверени и  връщани..

В Общинския съвет и общинската администрация е постъпило писмо от Агенция “Пътна инфраструктура, в което ги уведомява, че е изготвен проект за изменение на парцеларен план за обект “Модернизация на участък от път I-1 /Е 79/ Мездра – Ботевград.  Проектът е одобрен със заповед..

От началото на година в общинската администрация е назначен служител, който ще отговаря за горските територии на общината. Той е със съответната специалност, компетентност и трудова практика и ще изземи част от основните функции и дейности, които екологът на общината е съвместявал до този..

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ към отдел „Правно нормативно обслужване“ Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени..

Както вече съобщихме, Община Ботевград е с 19 одобрени проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради, 16 са в резервния списък,  нито един проект не фигурира сред  отхвърлените. Какво предстои оттук нататък за одобрените и какво се случва с тези, които са в резерва, разяснения по..

 За 6 проекта в Община Ботевград - 33 237 300 лв. от държавния бюджет за 2024 г.; Какви средства ще получат останалите общини от Софийска област? Папката с над 1600 проекта на българските общини, която вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов показа на медиите като проект, вече е факт.  След..

« предишна123456следваща »