Официално днес бе поставено начало на ремонтните дейности на блок 4 и 5 на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград. Управителят на лечебното заведение Орлин Цветков изказа благодарност на Община Ботевград, че не спира да търси и да влага средства за ремонт на сградния фонд на МБАЛ, за подобряване условията на работа на медицинския персонал и за удовлетворяване на пациентите, избрали да се лекуват в местната болница. 


“Развълнувани сме, че на днешния ден започва ремонтът на останалата част от сградния фонд на МБАЛ – Ботевград. Тук се намира едно от най-важните отделения – педиатричното, където лекуват нашите деца. Ремонтът обхваща 4-ти и 5-ти блок на болницата. Знаете, че през пролетта на тази година завърши успешно ремонтът на 1-ви, 2-ри и 3-ти блок. В тези пет блока се помещава нашата болница.


Както поехме ангажимент и обявихме отдавна, усилията ни да се завърши цялостно ремонтът на болницата няма да спрат. Успяхме да осигурен финансиране чрез държавен фонд “Флаг“ – заем, който общината ще ползва, за да можем да реализираме ремонта на 4-ти и 5-ти блок. В този блок, освен Педиатрията, предвиждаме да бъде основно ремонтирано и едно отделение, в което ще бъде преместена Физиотерапията. В перспектива предвиждаме в 4-ти блок да разкрием медицинска услуга или Отделение по ортопедия. Работим в тази посока съвместно с управителя на болницата. 


Освен ремонта на сградния фонд, проектът предвижда благоустрояване на пространството, в което се намираме в момента и на паркинга, който се намира отзад. 


Намеренията, които съм заявил отдавна, че искам нашата болница да стане най-добрата общинска болница, осъществяваме стъпка по стъпка. Благодарение на усилията на целия колектив и на ръководството на МБАЛ можем да се похвалим, че нашата болница е просперираща, с приятна визия в основната си част, а след няколко месеца и в 4-ти и 5-ти блок. Вярвам, че и медицинските услуги ще се подобряват“, каза кметът Иван Гавалюгов при откриване на строителната площадка.


Градоначалникът пожела на строителите ползотворна, ефективна и качествена работа. “Пожелавам процесът да премине максимално гладко, с минимални неудобства, защото се работи във функционираща болница. Това до известна степен затруднява работата и на строителя, и на персонала, но пък вече имаме опит от ремонт на функционираща болница и бих казал, че сравнително успешно успяхме да съчетаем процеса на ремонтните дейности и на предоставяне на медицински услуги“, добави Иван Гавалюгов. 


Изпълнител на ремонта е ЛКС ООД. Фирмата е избрана чрез процедура по възлагане на общестквена поръчка. С нея е сключен договор на обща стойност 2 497 636.67 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено от Община Ботевград чрез дългосрочен инвестиционен заем от Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие, финансирана от Европейската инвестиционна банка и Фонд ФЛАГ ЕАД. 


Обхватът на предвидените дейности в инвестиционния проект за Блок 4 и Блок 5 на МБАЛ – Ботевград, се състои най-общо в изпълнението на строително-монтажни работи по:


- Внедряване на енергоспестяващи мерки и мерки, имащи за цел повишаване на енергийната ефективност на болничния комплекс по време на експлоатация, включително подмяна на дограма, полагане на топлоизолация, монтаж на допълнителни газови котли;


- Изграждане на достъпна среда и обслужване на лица с физически затруднения, включително изграждане на нова рампа с подходящи парапети за достъп до входа към блок 4 и блок 5; изграждане на санитарни възли към болничните стаи за лица с физически затруднения във всички отделения;


- Изпълнение на мерки по евакуация и безопасност при пожар, изграждане на цялостна система за пожароизвестяване;


- Дейности по електро и  ВиК инсталациите; 


- Подмяна на покривно покритие на двата блока на лечебното заведение;


- Дейности по вертикалната планировка, вкл. благоустрояване на подходите към бл. 4 и бл. 5, обособяване на паркоместа, зелени площи и места за почивка, подмяна на осветителни тела и изграждане на районно осветление.


С изпълнение на предвидените строително-ремонтни дейности се цели постигане на следните резултати:


-Привеждане на сградата на МБАЛ-Ботевград /блокове 4 и 5/ в съответствие с нормативните изисквания в сферата на енергийната ефективност; както и привеждане на вътрешната организация на болничните отделения в съответствие с изискванията на съвременните хигиенни и медицински стандарти;


- Ремонт на компрометираните области и инсталации;


- Осигуряване на съвременни условия на труд за служителите и на престой за пациентите на лечебното заведение.