„Изпитваме огромно задоволство, че в крайна сметка, в което винаги съм бил уверен, община Ботевград ще получи заслужените средства, с които да извършим належащи и важни инфраструктурни дейности. Категоричен приоритет ни е болницата“, заяви кметът Иван Гавалюгов пред местните медии днес. 


През януари следващата година, след като минат всички съгласувателни процедури, ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и вътрешно преустройство в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград. Ако няма обжалвания от страна на недоволни участници, през пролетта на 2021 год. ще се даде старт на строително-ремонтните дейности. Те ще започнат от блок 1, където е централния  вход на лечебното заведение, с подмяна на ел.инсталацията , ВиК инсталацията и други. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния редовен брифинг с местните медии. 


„Много е важно да има изградена последователност при извършване на ремонта, за да не се затрудни дейността на болницата. Утежняващо обстоятелство, разбира се, е, че ще се ремонтирана функционираща сграда, и то не каква да е, а лечебно заведение. Така че имаме предварителни планове как точно ще се извършва ремонта. Те ще бъдат съгласувани с ръководството на МБАЛ и лекарите“, обясни градоначалникът.  


Иван Гавалюгов съобщи още, че Община Ботевград няма да ползва заема от 2 700 000 лв. от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, след като държавата осигури финансиране в размер на 3 500 000 лв. Според кмета, тези средства ще бъдат достатъчни за ремонт на блокове 1, 2, 3 и 4 на местната болница. 


Помолен да коментира факта, че за първи път от пет години насам Ботевград получава средства от разпределението в края на годината, като предвидената сума е най-голяма в сравнение със сумите за други общини, кметът Гавалюгов заяви: „Изпитваме огромно задоволство, че в крайна сметка, в което винаги съм бил уверен, община Ботевград ще получи заслужените средства, с които да извършим належащи и важни инфраструктурни дейности. Категоричен приоритет ни е болницата. Не искам да спекулирам, макар че в предходни мои тези и изказвания съм заявявал ясно и категорично каква според мен е била причината. И към днешна дата твърдя, че тя произтича от лошата комуникация и неправилно предадените, да не кажа съвсем целенасочено манипулирани внушения по отношение на това какво се случва в община Ботевград, а най-фрапиращото и тревожното, че не трябва да се случват хубави неща, финансирани с държавни средства. Тези пречки, обстоятелства и лица нямат възможност вече да играят негативна роля.“.


„През настоящата година, освен това финансиране, ние получихме основна част от средствата за довършване на подмяната на централния водопроводен пръстен. Именно голяма част от финансирането бе осигурено от държавата през 2020-та. Не искам да гледам назад какви са били причините. Определено те са субективни. И за съжаление, под вредното влияние на местни политически фактори и лица. След като те по един или друг начин не изпълняват тези си функции, нещата тръгват в правилната посока. Дебело държа да подчертая, че това финансиране не трябва да се възприемаме като някакво държавно дарение или помощ. Това, както винаги съм казвал, са средства, които ботевградчани, местната икономика, местните хора внасят години наред в държавния бюджет, разбира се, има желание за относително справедливо преразпределение на тези средства. Ние знаем, което е в реда на нещата, че повече средства се внасят от местната икономика в държавния бюджет, отколкото се връщат за местни дейности, което е нормално за икономически силна община, тъй като трябва да се помогне на икономически по-слаби общини. Вярвам, че несправедливото отношение към община Ботевград е коригирано. Доказателство е последното постановление на Министерски съвет, с което бяха отпуснати средства за нашето лечебно заведение“, каза в допълнение Иван Гавалюгов.