Всички граждани на община Ботевград имат възможност да следят показателите на мониторинговата система за качество на въздуха в реално време.


Системата за мониторинг на качеството на въздуха и локализация на замърсяванията в Ботевград функционира от 2022 г. и се състои от два датчика, находящи се в гр. Ботевград и в с. Скравена.


Системата за мониторинг разполага и с един датчик за нивото на шума. Той е разположен между сградата на Общинска администрация и НЧ „Христо Ботев 1884“. Данните са свободно достъпни на следния адрес: https://botevgrad.bg/pages/static/id/138


Към 26.10.2023 г. данните сочат, че индексът за качество на въздуха в община Ботевград е ниво на „много ниско замърсяване“ – 9/100, както и в с. Скравена – 5/100.