Общините да изградят мониторингова система за следене на чистота на въздуха, която да се свърже с националната, а данните от автоматичните измервателни станции, където има такива, да са свързани с интернет страниците на общините, за да се информират онлайн гражданите. За това е настояла министърът на околната среда и водите Ирина Костова пред представители на Националното сдружение на общините по време на среща в понеделник.

От своя страна кметовете са поискали от ведомството да въведе стандарти за въглищата за горене в бита и работеща данъчна политика по вноса на стари автомобили, които да доведат до намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.

По време на дискусията, в която е участвал и заместник-министърът на земеделието Иван Палигоров, са били обсъдени и състоянието и стопанисването на язовирите и напоителните системи, плащаните от общините такси за депониране на отпадъците и как да се подготвят местните власти за кандидатстване с проекти по оперативната програма "Околна среда", съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите в понеделник.

Според екоминистъра Ирина Костова проблеми при изпълнението на стратегии за управление и развитие на водния сектор и на хидромелиоративното и хидротехническо строителство ше възникнат заради липсата на кадри.

Експертите настояха МОСВ да изработи диференциран подход към язовирите и предложиха за областните управи държавата да намери финансиране за проекти за почистване на речните корита извън населените места, допълниха от пресцентъра на екоминистерството.