От няколко дни е активна системата за мониторинг на качеството на въздуха и локализация на замърсяванията в Ботевград. На този етап тя се състои от два датчика. Единият в момента е разположен в района на МБАЛ – Ботевград, като неговото място ще се променя периодично. Това ще се прави с цел наблюдаване на повече рискови райони в града. Другият датчик за качеството на въздуха е монтиран в района на кариерата в Скравена.


Системата за мониторинг разполага и с един датчик за нивото на шума. Той е разположен между сградата на общината и НЧ „Христо Ботев 1884“.


Данните от системата са свободно достъпни на: https://senstate.com/map/