На 18 ноември 2023 година след тежко и продължително боледуване ни напусна завинаги Веселина Кръстева.


Отиде си от този свят един достоен човек, изявен ръководител и общественик, любяща майка и баба, другар и приятел.


Родена на 22 август 1946 година в Ботевград, тя свързва целия си съзнателен живот с него. Тук завършва средното си образование, а след дипломирането си като инженер-химик започва работа в Института по полупроводникова техника.


В Ботевград създава семейство и ражда двете си деца - Цветана и Кръстьо.


С пословична отговорност и професионализъм тя изпълнява задълженията си на Председател на профсъюзната организация в НПСК-ПТ и на ръководни позиции в различни звена на Микроелектроника - Началник бюро за научно-техническа информация, Зам. генерален директор и Директор кадри, Директор на центъра за подготовка на кадри за микроелектрониката.


В края на трудовата си дейност е директор на административна дирекция в Центъра за преквалификация на кадри за съобщенията – Зелин.


Жителите на Ботевградска община я познават като секретар на Окръжния съвет на БПС, активен член на Общинската организация на БСП и неин председател в периода 1993-1995 година, дългогодишен общински съветник.


Разделяме с Веселина Кръстева, но споменът за нея ще остане завинаги в нас - се казва в некролога, издаден от Общинския съвет на БСП-Ботевград.