По повод Деня на диабетиците Дружеството на диабетиците „Вяра” в Етрополе организира за своите членове в петък на 14 ноември среща-обяд в ресторант „Райски кът”.

На 14 ноември е роден д-р Бантинг – един от откривателите на инсулина. Благодарение на откритието на д-р Бантинг и на неговия колега д-р Бест, над 85 години инсулинът спасява живота на милиони хора със захарен диабет.
Логото на Световния ден на борбата с диабета е син кръг, който символизира глобалното обединение на диабетната общност срещу диабетната пандемия.
За първи път Световният ден на борбата с диабета се чества през 1991 г. от Международната диабетна федерация и Световната здравна организация.
На 20 декември 2006 год. Общото събрание на ООН прие специална Резолюция за захарния диабет, с което се увенчаха с успех усилията на световната общност, на десетките професионални и пациентски организации, на милиони диабетици и техните семейства, участвали в една от най-масовите световни кампании.
Резолюция 61/225 за захарния диабет определя 14 ноември за Световен ден на диабета, официално наблюдаван от ООН. Целта е да се подчертае тревожното нарастване на броя на заболелите от захарен диабет, да се подобри информираността за заболяването и възможностите за превенция, както и да се насърчи правителствата да работят по проблемите на захарния диабет чрез приемането на национални диабетни програми.