Собственици на имоти в Зелин ще внесат колективна жалба в Община Ботевград. Жалбата е адресирана до кмета на Ботевград и е с копие до: омбудсмана на Република България; Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите; областния управител; управлението на “Електрохолд“.


До момента подписи под нея са положили повече от 70 собственици на имоти във вилната зона. Събирането на подписи ще продължи до 11 декември, след което жалбата ще бъде изпратена до съответните институции по електронен път, уточняват във фейсбук групата Будни в Зелин.


Публикуваме пълния текст на жалбата:


ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД


С КОПИЕ ДО


ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДИРЕКТОР НА РИОСВ–СОФИЯ


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ ОБЛАСТ


УПРАВЛЕНИЕ НА "ЕЛЕКТРОХОЛД"


КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА


ОТ


ЖИТЕЛИТЕ НА ВИЛНА ЗОНА ЗЕЛИН


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАВАЛЮГОВ,


Обръщаме се към Вас с настояване за незабавни действия от страна на община Ботевград за разрешаване на проблемите, пред които сме изправени всекидневно. 


Проблемите обхващат основно елементарни комунални услуги и човешки потребности – водоснабдяване – качество и дебит, питейност; електричество – качество на услуга, доставка, систематични аварии; инфраструктура – разрушени улици, нарушена асфалтова настилка и отсъстваща такава, усложнен или тотално отсъстващ достъп до имотите, особено през зимния период, за което интензивните снеговалежи последните дни го доказаха недвусмислено и категорично. 


Вилна зона „Зелин“ е с население, колкото няколко малки села – постоянно живущи, работещи хора със семейства (площта и територията на вилната зона са равни, че и по-големи от тези на гр. Ботевград). Населението тук е над 1 500 човека, а имайки предвид и постоянния поток от леки автомобили, преминаващи през вилната зона (идващи от АМ "Хемус") и отправящи се към гр. Ботевград, означава, че на ден тук преминават над 3 000 човека. Настояваме този трафик да спре и автомобилите с живущи в Ботевград да бъде осъществяван, както е предвидено по закон - от официалния и правно регламениран вход към града. 


Регионът, където живеем целогодишно, е засегнат тежко, а достъпът до нашите домове е практически невъзможен. Този проблем не само пречи на обичайните ни дейности, но и изолира нашата общност от останалата част на града. На тези семейства от нас с деца, ни е изключително трудно да осигурим безопасен транспорт за тях до училище и детска градина. Те са лишени от възможността да получават достъп до образование и социални контакти поради липсата на достъпни пътища. Освен това, в този сезон снегът пречи и на нашата възможност да отидем на работа, което засяга не само нашите финанси, но и обществената ни активност. В допълнение, липсата на пътни знаци и маркировка, създават предпоставка за птп-та, каквито често се случват. Нерагламентираният трафик през вилната зона от АМ "Хемус", идващ от бензиностанциите "Ивони", „Лукойл”, както и бензиностанция "АВИА" (последната очевидно под Ваше покровителство), следва да бъде преустановен незабавно, тъй като въпреки многобройните ни сигнали и ясно заявяване на несъгласие, Вие упорито продължавате да отказвате предприемането на адекватни мерки за нашето спокойствие и безопасност. 


Качеството на водата в Зелин не отговаря на елементарни човешки нужди, тъй като калта, която тече от чешмите ни, поврежда уредите, дрехите, душ-батерии и прочее. По отношение питейните й качества, дори няма нужда да бъде коментирано в настоящето писмо, тъй като проблемът е от над 20 години, а Вие сте добре запознат. Последните няколко години имаме десетки жалби по този въпрос както до Вас, така и до стопанина на ВиК дружеството. Често през летния период вода от чешмите ни не тече!


Относно електричеството проблемите са:


1. Редовно прекъсване на ел.захранването;


2. Слабо напрежение в контактите- често то е 170,180 волта, което води или до невъзможност на ел.уреда да работи, или до дефектиране на уреда.


Вилна зона „Зелин“ е също част от населението на община Ботевград и ние живущите тук плащаме данъци в същата община, което означава, че не би следвало да бъдем третирани като хора "втора ръка"! Настояваме категорично общината да съдейства за предприемането на адекватни и незабавни мерки за възстановяване на достъпа ни до елементарни битови условия, присъщи за 21 век - вода, пътна инфраструктура, преустановяване на незаконния трафик към и от вилната зона, поддръжка и стопанисване на пътищата.


Настояваме да обърнете спешно внимание на тези проблеми и да предприемете своевременни мерки за отстраняването им. Съзнаваме, че времето е от съществено значение и апелираме за пореден път за бързи и ефективни решения.


Ние, жителите на вилна зона Зелин, продължаваме да заявяваме, че сме будни и с желание сме готови да продължаваме по дипломатичен път да съдействаме за преодоляваме заедно с Вас на трудностите, пред които сме изправени всички. Както сме правили и досега, така конкретно и тези дни, сме почиствали улиците си сами както от снега, така от от боклука, който посещаващите вилната ни зона (с и без автомобили) редовно изхвърлят по улиците, на които живеем. И тротоарите си изграждаме сами - в този смисъл сме наясно, че и ние, като граждани, носим отговорност за средата и условията, в които живеем. Държим обаче, като новоизбран кмет за трети мандат, да поемете отговорност и да общувате с нас, защото сте наш законен представител и мълчанието Ви в годините по поставените от нас въпроси, които поставяме и в настоящата жалба, не кореспондира на предизборните Ви обещания. Настояваме за яснота относно Вашите решения по изложените за пореден път от нас проблеми, както и на конкретни срокове за предприемане на своевременни действия от Ваша страна.


03.12.2023г.


в.з. Зелин