В края на 2023 година населението на община Ботевград наброява 33 563 души (2022 г. – 33 778, 2021 г. - 34 246, 2020 г. - 34 453), а към същата дата в Ботевград  - 22 044 души (2022 г. – 22 213, 2021 г. - 22 553, 2020 г. - 22 716), според данни на общинската администрация.


Броят на починалите е 404 ( 2022 г. – 425, 2021 г. - 592, 2020 г. – 576), като 246 са съставените актове за смърт в Ботевград, 155 – в селата. Починалите жители на общината в чужбина са 3-ма, смъртните актове са издадени в държавите Франция, Великобритания, Германия. 


За същия период броят на новородените в МБАЛ Ботевград е 284 (2022 г. – 239, 2021 г. - 260, 2020 г. – 240) /в това число влизат и бебета на родилки от други общини/. Общият брой на новородените с постоянен адрес в Ботевград е 309. Регистрираните новородени по постоянен адрес в Ботевград са 183 на брой (2022 г. – 201, 2021 г. – 186, 2020 г. – 289), и 126 с постоянен адрес в селата (2022 г. – 122, 2021 г. - 110,2020 г. – 109).


През 2023 г. 47 деца са родени в чужбина: Германия – 10; Великобритания – 7; САЩ – 5;  Нидерландия – 4; Чешка република  - 4; Гърция – 2; Австрия – 2; Норвегия – 2; Белгия – 2; Словакия – 2; по 1 брой са пресъставени актове за деца, родени в Монако, Украйна, Люксембург, Канада, Дания, Италия, Испания. 


Към 31 декември 2023 год. граждански брак в Ботевград са сключили 63 двойки (2022 г. – 77, 2021 г. - 72, 2020 г. – 67), в Трудовец – 2, Литаково – 2, Скравена – 1.


14 жители на Ботевград са сключили граждански брака в чужбина: САЩ – 2; Германия – 2; Гърция – 2; Индия – 2; по 1 брой пресъставени  актове за граждански брак от Италия, Сърбия, Турция, Швейцария, Канада, Австрия.