На заседанието си на 25 януари местният парламент ще разгледа и приеме Програма за управление на община Ботевград до 2027 година. В документа са посочени всички проекти, за които вече има спечелено финансиране и за които многократно сме информирали.


В програмата са включени и нови приоритети. В областта на здравеопазването е предвидено до 2027 година да бъде направен ремонт на сградата на поликлиниката и облагородени пространствата на вътрешните дворове на болницата и Спешна помощ.


Освен това общината има намерение да закупи апаратура за телемедицина, както и да оборудва специализиран автомобил за мобилен лекарски кабинет.


В социалната програма е предвидено изграждането на Дом за лица, страдащи от деменция.


За първи път Община Ботевград включва в програмата си за управление и строителството на общински жилища. Такива за последно са строени преди 15 години.


Рехабилитацията на централната градска част е приоритетният обект в областта на благоустройството, но наред с него са посочени и ремонти на площадите в селата Радотина, Краево, Новачене и Гурково. Предвидени са и ремонти на сградите на всички читалища в селата на общината.


В програмата до 2027 година са включени и дострояване на Детска градина „Иглика“ в Ботевград, както и изграждане на помещение за хранене и актова зала за началния етап на ОУ „Никола Вапцаров“.


А за сградата на библиотеката, намерението е да бъде изграден асансьор, за да се улесни достъпа на трудно подвижни, бременни и възрастни хора.


Два мини-парка са включени в управленската програма. Единият е крайградски във вилната зона „Зелин“, а вторият е крайречен „Боженишки Бебреш“ в Боженица.


Създаване на Индустриална зона „Север“ и подобряване на инфраструктурата във всички промишлени зони - са част от приоритетите на Общината във връзка с икономическото развитие на Ботевград.