В деловодството на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - София започва прием на заявления за право на ползване на табели с регистрационен номер по избор от СО 5001 СT до СО 5300 СТ. 


Гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/, могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР https://e-uslugi.mvr.bg