Поради засиления интерес от страна на граждани и представители на Сдружения на собственици, Община Ботевград удължава срока за прием на заявления за финансово подпомагане на подготвителни дейности във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост до 10.02.2023 г. включително.


В приложения файл ще откриете поканата за прием на заявления с удължения срок.


До този момент в общинската администрация са подадени 42 заявление от сдружения.


В дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет – Ботевград бе включена точка за включване на общински съветници в състава на комисията, която ще оценява заявленията на сдруженията на собственици. С пълно мнозинство от 26 гласа „за“ местните депутати решиха това да са Росица Милчева от групата на ГЕРБ и Мартин Василев - от МИР.