Предвижда се ремонт на дворното пространства на детска градина “Синчец“ в Ботевград. Това става ясно от докладна, включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, насрочено на 29 февруари. В нея общинското ръководство предлага съветниците да дадат съгласие Община Ботевград да кандидатства по “Красива България“ за финансиране на проектно предложение “Основен ремонт на детски площадки и настилки в УПИ IX за детски дом по План на Ботевград /ДГ “Синчец/. 


Проектът е на стойност до 500 000 лева с ДДС, като Община Ботевград ще съфинансира с до 70% неговата реализация, каквото е изискването по програмата на Министерството на труда и социалната политика, ако бъде одобрен. Срокът за кандидатстване е до 15 март.