Община Ботевград осигури част от средства за ремонт на дворното пространство на детска градина “Синчец“ по проект "Красива България". Другата част, съгласно указанията по проекта, трябва да бъдат отпуснати от общинския бюджет. Общината е направила предложение до местния парламент за отпускане на сумата. Тя е  в размер на 180 228 лева и представлява 55% от стойността на одобреното проектно предложение по “Красива България“. 


В дневния ред на предстоящото заседание е внесена още една докладна записка за детскота градина. В нея се иска съгласието на съветниците за отпускане на 277 782 лв., от които: 270 882 за доставка и монтаж на каучукова настилка и на нови детски съоръжения; 5 400 лв. за строителен надзор на обекта; 1 500 лв. за изпълнение на авторски надзор. 


Проектът предвижда ремонт на седем детски площадки, подмяна на настилките, изграждане на алеи, ново осветление и отводнителна система. Той ще бъде реализиран в рамките на текущата година. Това се посочва в докладните до Общинския съвет.