Община Етрополе се включи във  второто издание на конкурса за Eко  отговорна община. Националният конкурс е част от кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение BG Бъди активен и се организира в партньорство с НСОРБ. Целта на координаторите е повече общини да бъдат активирани да работят  за въвличането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране.   Общината победител ще получи титлата Еко отговорна Община на България 2024 и финансова награда, която да използва за облагородяване на публично пространство – парк, градинка, зона за отдих,  в своята територия. 


Конкурсът  стартира през месец март и ще продължи до края на месец септември. Чрез организиране на различни кампании, събития или дейности, за събиране на пластмасови, стъклени, хартиени и метални отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването, общините ще имат възможност да се съревновават с останалите участващи общини за титлата Община #БезОтпадъци.