Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров посрещна учениците от СУ „Христо Ясенов“ по повод патронния празник на гимназията и Деня на самоуправлението.


„Честит ден на победата и ден на Европа! Честит ден на самоуправлението! Добре дошли в Община Етрополе. Днешният ден ще бъде по-различен за вас, но първо бих искал всеки един от вас да се представи и да каже каква амбиция има в живота и какво иска да направи, защото без цел няма как да знаем на къде да отиваме и какво искаме да ни се случи,“ приветства учениците кметът.


Директорът на СУ „Христо Ясенов“ Мила Манчева благодари на инж. Александров за възможността младежите да се запознаят с ръководните дейности на общинска администрация и заяви:


„Това са ученици, на които възлагаме нашето бъдеще и които са дошли днес, за да почерпят от Вас знания!“


Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров разказа подробно на учениците с какво се занимават ръководните административни органи и сподели какъв е пътя на успеха:


„За да бъдете успешни, трябва да сте последователни, да държите на думата си, да имате цел и да не спирате да вървите към нея! Със сигурност не е лесно и ще има както победи, така и падения, но те за мен изграждат характера!“


Единадесетокласничката Ния Недялкова пожела да бъде Кмет за един ден. Нейната амбиция е да стане успешна, да учи и именно поради тази причина е избрала да почерпи знания и да разбере кои са най-важните качества за постигане на успех. След като работния й ден приключи, Ния убедително заяви:


„Определено не е лесно да бъдеш кмет, дори е трудно! Но според мен тук всичко си върви супер и аз нямам никакви забележки към инж. Владимир Александров!“


Ученичката Йоана Радкова избра да бъде заместник-кмет на Община Етрополе и Ивайло Георгиев й показа задълженията и отговорностите на позицията. 


Тонислав Пешев и Тереза Георгиева научиха за какво отговарят в отдел „Финансово-счетоводен“, Николай Пешев и Николай Николов посетиха отдел „Административно обслужване“, Ангел Атанасов и Мартин Герасимов почерпиха знания от служителите в отдел „Общинска собственост“, Екатерина Христова се вълнуваше от опазването на околната среда и Венета Златева от звено „Екология“ подробно й разказа за дейността. Росица Иванова от отдел „Култура и образование“ разказа на ученика Илиян Василев за важността на културно-духовното развитие в общината, а в света на звено „Общински инспекторат“ надникнаха учениците Стефан Даков и Денис Михайлов.