В общинската администрация е постъпило заявление от ДП „Български спортен тотализатор“ с искане за поставяне на преместваем обект – павилион, в градинката срещу МБАЛ – Ботевград. От внесените документи става ясно, че държавната фирма желае за наеме общински терен в градинката при кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Божко Божилов“, с размери 3 на 5 метра.


Докладна записка с това искане е внесена от общинското ръководство за гласуване в местния парламент. Тя е включена в дневния ред на редовното заседание, което ще се състои на 28 март.