Отпада първоначалната идея за изграждане на нова пречиствателна станция, която да пречиства питейната вода във вилната зона Зелин. За целта ще се използват възможностите на съществуващите – “Чеканица -1“ и “Чеканица – 2“, която се намира в местността Власов рът. До това решение се стигна след поредица от консултации на общинското ръководство с различни проектантски фирми, включително и с официалния консултант на министъра на регионалното развитие и благоустройство по ВиК въпроси. Те са изразили единодушно мнение, че по-целесъобразно да се инвестира в действащите пречиствателни станции, отколкото да се изгражда нова. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов. 


“Питейната пречистена вода ще се изпомпва от пречиствателна станция “Чеканица -1“ към резервоарите във вилната зона. Успоредно с този тръбопровод се предвижда и проектиране на решение за улавяне на планинските води, които ще бъдат ще бъдат докарани до пречиствателна станция “Чеканица -1“. Те и в момента захранват вилната зона, но не се пречистват, обясни кметът Гавалюгов. –Крайният ефект ще се види, след като бъде подменена и самата водопреносна мрежа в Зелин, за което се подготвя проект“, допълни той.


Съществуващите пречиствателни станции са без утаилите, имат нужда от реконструкция и ремонт на филтрите. Община Ботевград вече е възложила прединвестиционно проучване с последващ технически проект за модернизация на съоръженията. 


Дали ВиК операторът ще участва в тази инвестиция, или само ще инкасира, предстои да разбарем. На този етап е ясно само, че подкрепя модернизацията на пречиствателните станции.