От началото на седмицата тежка верижна техника премахва тревното покритие на футболното игрище в двора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Ремонтните дейности се извършват от общинското предприятие БКС. След отстраняването й, земната маса ще бъде извозена, след това на футболното игрище ще бъде изграден фундамент и дренаж. Предстои и избор на фирма за доставката и монтажа на изкуствения терен, който ще е с размери 90 на 50 метра.


Ремонтът на спортното съоръжение е включено в плана за капиталови разходи на Община Ботевград за 2024 год. и се финансира по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. За този проект в бюджета са заложени 200 000 лв.


С реализация на ремонта ще се подобри състоянието на училищната спортна база в общината, ще се създадат по-благоприятни условия за провеждане на учебни часове, спортни занимания и тренировки.