Уважаеми родители, ако искате Вашето дете да участва в математическо състезание „Математика за всеки“, трябва до 19 април 2023 г. да подадете заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие.


Документите се подават в училището, в което се обучава ученикът.


За да участва Вашето дете в Държавния план прием в V клас за учебната 2023/2024 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, то трябва да вземе участие задължително в състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 13 май 2023 г. – 9:00 часа.


От ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“