Община Ботевград има намерение на възложи изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на втора клетка на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци.


За определяне стойността на проектирането е направено пазарно проучване, според което необходимите средства възлизат на 42 000 лева. Това се посочва в докладна, с която общинското ръководство ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на парите от собствени приходи на Община Ботевград.


Докладната записка е включена в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 30 май.