Теза на тема „Любов и власт“ по откъс от „Извора на Белоногата“ писаха десетокласниците, които днес се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Те трябваше да отговорят и на въпроси защо това произведение е поема, да дадат две характеристики, които определят Гергана като типична героиня от възрожденската литература, да тълкуват смисъла на словосъчетанието „мъртво сърце“ и други задачи.


Имаше задача, по която трябваше да се направи резюме на текст за пластмасовите отпадъци. Друга задача изискваше отговори на въпроси, свързани с биология, химия и физика.


Тази година тестът съдържа общо 21 задачи – с две по-малко от миналата година.


На 12 юни от 8:00 часа е изпитът от националното външно оценяване по математика. Тестът  съдържа общо 17 задачи, както миналата година. 15 от тях са с избираем отговор. За решаването на останалите две задачи с разширен свободен отговор, ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки. Денят е учебен. 


Времетраенето и на двата изпита е по 90 минути. 


Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни 2024 г.


Тестът на днешния изпит и отговорите към него можете да видите ТУК