Министерството на образованието предлага от учебната 2008/2009-та год. децата да тръгват на училище на шест години, а не на седем както е сега.

Зам.-министърът на образованието Кирчо Атанасов обясни, че сега децата се развивали по-бързо и нямало смисъл да се задържат изкуствено да навършат седем години и тогава да тръгват на училище.

„Голям проблем обаче са шестгодишните, които не знаят български език при влизане в първи клас“, каза той.

По данни на Министерството на образованието всяка година средно по 20 хиляди деца отпадат от училище.

Една от основните причини е недоброто владеене на български език.