Председател е д-р Наташа Вълковска


През март Министерският съвет промени правилника за работа на органите за медицинска експертиза - така наречените ТЕЛК комисии. С промяната всички общински и държавни болници бяха задължени да назначат такива комисии.


Съставът на ТЕЛК-комисията в ботевградската болница е определен със заповед на управителя на здравното заведение. Председател е д-р Наташа Вълковска - специалист по вътрешни болести, членове д-р Валерия Петрова - невролог, д-р Светла Стоянова - очен лекар и д-р Тодоров - хирург. Определени са и четирима лекари като резервни членове.


В момента тече ремонт на помещенията, в които ще работи ТЕЛК комисията.


Лекарите, членове на комисията, са минали обучение в София, а тази седмица предстои във Враца. Според правилата за работата на ТЕЛК обаче комисията в Ботевград не може да освидетелстват пациенти, които са били лекувани или консултирани от лекарите, които са членове на комисията. В Ботевград по документи ще се освидетелстват пациенти от други райони на страната. Самите документи ще се изпращат от РЗ, а разпределението ще е на случаен принцип. Прегледи са предвидени само в ограничен брой случаи при определени обстоятелства.


Да припомним, че още преди месец сдружението на общинските болници заяви, че ще внесат жалба във Върховния административния административен съд срещу новия правилник и обявиха, че той е незаконосъобразен, нецелесъобразен и неморален.


В установения срок не всички общински болници са създали ТЕЛК-комисии. Най-вече заради нежеланието на лекарите да се ангажират с допълнителна работа.