С 16 гласа „за” и 4 „въздържал се” Общинският съвет даде съгласие за отпускане на сума в размер до 300 000 лв. от собствени приходи на Общината за обследване, проектиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на болницата. Това бе единствената докладна от дневния ред на извънредното заседание вчера, която предизвика дебат. 


Йордан Йорданов предложи да не се отпуска цялата сума, а само онази част от нея, която покрива разходите за проектиране – малко над  40 000 лв. Според него, в противен случай ще се блокират пари на Общината, с които тя може работи до избора на изпълнител на строително-ремонтните работи в болницата. Йорданов добави, че за останалата част от сумата  - 260 000 лева, може да се внесе докладна записка в Общинския съвет след провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка.  


Кметът Иван Гавалюгов обясни, че Община Ботевград е кандидатствала пред Държавния фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници за отпускане на заем в размер на 3 000 000 лева за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на МБАЛ – Ботевград, за което има решение на ОбС, но УС на Фонда е дал съгласие за 90% от общата сума. Именно това е причината за внесяне на докладна в ОбС за отпускане на другата част от сумата, посочи той.   


„Наш пропуск е, че трябваше да заложим тези 10% в Програмата за финансиране на капиталови разходи, когато се приемаше бюджетът на Общината, тъй като през настоящата година ще започне реализацията на този ремонт. Обхватът на проекта далеч ще надхвърли като сума тези 3 000 000 лева. Ние ще го реализираме на база на осигурените средства от заема, както и с други, които искаме да привлечем, било то европейско или национално финансиране, каза още кметът Гавалюгов. – В обхвата на проекта е 15 000 кв. м. площ, вътрешни ремонти, подмяна на инсталации. Възложили сме да се проектира по начин, по който ще може поетапно да се изпълняват ремонтите, съобразно сумите, които ще осигурим. Единият етап ще бъде изпълнен за тези 3 000 000 лв.”, допълни той. 


От изказването на Иван Гавалюгов стана ясно още, че през миналата година е направено обследване на сградата на болницата, в момента тече 30 дневният срок за проектиране, след което предстои съгласуване на проекта и обявяване на процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи.  


Отношение по темата взе и общинският съветник Георги Георгиев. Той заговори за проект, с който общината щяла да си възстановява сумата от 3 000 000 лв. Кметът му обясни, че в случая не става дума за средства по проект, а за заем. Наложи се Иван Гавалюгов да повтори това, което само преди минути бе подробно разяснил.


На въпрос на Георгиев дали по сметка на Общината са постъпили средствата от Фонда, Иван Гавалюгов отговори, че те ще постъпят, след като Общината сключи договор за изпълнение на строително-ремонтните работи. 


Георги Георгиев опонира, заявявайки, че няма да гласува тази точка от дневния ред. Доводът му бе следният: „Кметът се съмнява, че от Фонда ще дойдат някакви пари. И затова искате да Ви гласуваме 300 000 лв. – да може да започнете със собствени средства.”.


След изказването на съветника се пристъпи към процедура по гласуване. „За” отпускане на 300 000 лв. за МБАЛ – Ботевград гласуваха съветниците на МК ГДБОП, БСП, Дамян Маринов от ГЕРБ, Милчо Владимиров, Петър Петров и Иван Начев от ОББО и независимите Еленко Иванов, Филип Филипов и Цветан Цолов.


Въздържалите се бяха четирима – Георги Георгиев, Йордан Йорданов, Любомир Лилов и Николай Велков, от групата на ОББО. Росица Милчева от ГЕРБ не участва в гласуването.