Специалистите са категорично против бързото отслабване, като причините за това са научно обосновани.

Запасите от мазнини лежат вътре в мастните клетки. За да излезе мазнината от тях, тя трябва да се разпадне на съставните си части - глицерол и мастни киселини, а за да се извърши този разпад, е нужно да се получи сигнал за неговата необходимост. Природата на сигнала може да бъде различна, но тъй като става дума за диети, той може да бъде или намаляването в кръвта на концентрацията на мастни киселини, или увеличаването на концентрацията на продуктите на разпада, която е източник на енергия и за чийто синтез са необходими мастните киселини.

Те не са разтворими във вода и се транспортират в кръвта заедно с белтъчините албумини. Колкото повече мастни киселини има в кръвта, толкова повече трябва да бъдат албумините и толкова по-висока е лепливостта на кръвта. Това според диетолозите е и първият недостатък на бързото отслабване. Част от мастните киселини може да бъде използвана от работещите мускули за производството на енергия. Колкото по-активно работят мускулите, толкова повече мастни киселини се задействат.

"Изгарянето" на мастните киселини се съпровожда с отделянето на същите продукти, както и горенето на дървата - въглероден двуокис и вода. Масата на образуваната вода е около 7,5 пъти по-голяма от масата на "изгорената" мазнина. Т.е. ако сте "изгорили" 200 г мазнини за период от 1 седмица, всичко е наред, но ако това е станало за 1 ден, то обемът на циркулиращата кръв се е увеличил с 1,5 литра. А това води до натоварване на сърцето и бъбреците, следователно налице е вторият недостътък.

Ако мускулите не работят, мастните клетки имат един път - към черния дроб. Колкото повече мастни клетки има в кръвта, толкова по-голяма е вероятността за наслагване на холестерол в съдовете. Това означава, че при лавинообразния разпад на мазнините, част от тях не се губят, а се натрупват, т.е. бързите темпове на отслабване водят до инфаркт и инсулт. Това е третият недостатък на бързото отслабване.

Способността на черния дроб да образува транспортни форми на мазнините разбира се не е безкрайна. Всички излишни молекули се натрупват в органа. Това се нарича мастно прераждане на черния дроб или мастна цироза.