Традиционно твърдение е, че жените и мъжете се справят с една и съща задача по различен начин. Оказва, това се дължи не само на особеностите в мъжката и женска психика, но и на определени различия в строежа на главния мозък.

При изучаване на процесите в мозъка, учени от Университета на Калифорния откриха, че при мъжете и жените, дори да имат еднакви интелектуални способности, има значителни разлики по отношение на сивото и бялото вещество в главния мозък.

В т.нар. интелектуални центрове - зоните, отговорни за логическия анализ и обработката на абстрактна информация, при мъжете има около шест пъти повече сиво вещество. Затова пък при жените има девет пъти по-голямо количество бяло вещество.

"Като се вземе предвид факта, че сивото вещество е на практика нервни клетки, т.е. структурни елементи на мозъка, даващи възможност за самостоятелна обработка на постъпващата информация, а бялото - предимно неврони, отговарящи за предаването на информацията, картината става интересна," казват американските учени.

От получените резултатите те стигат до извода, че женският и мъжкият мозък имат принципно различна физиология - те използват различни принципи за обработка и анализ на постъпващите отвън сигнали и по различен начин реагират на стимули за решаването на абстрактни задачи.

Изследователите констатират и някои други основни различия при функционирането на главния мозък у двата пола, обясняващи основни особености на поведението им.

При решаването на логически задачи, представителките на нежния пол "работят" най-вече с кората на мозъка си в предната му част - там се намират центровете за контрол на движението, емоциите и речта. Това според специалистите обяснява както високата емоционалност на жените, така и склонността им да вземат не логични, а чувствено-емоцонални решения.

За сметка на това, при мъжете центровете за вземане на логични решения са в много по-тясна връзка със зоните, отговорни за обработка на постъпващата информация- затова и при тях стремежът да се анализират нещата и после, на базата на това да се вземат логично обосновани решения, е ясно изразен.

"В никакъв случай не правим извод, че жените имат по-ниски интелектуални способности или обратното," казва един от авторите на изследването, професорът по психология Ричард Хайър, "но фактът си е факт - строежът на главния мозък при мъжете е принципно различен от този при жените. Дори мъжът и жената да решат една поставена пред тях задача еднакво ефективно, те ще използват за това съвсем различни алгоритми."