В Швейцария отвориха хотел нула звезди, разположен в противоатомен бункер. Леглата в хотел нула звезди струват между 7 и 20 евро.

Братята Франклин и Патрик Риклин използват противоатомния бункер, с който разполага всяко швейцарско селище, за да стартират новата си услуга в Севелен. Концепцията им е да предложат простота на общество, което може да си позволи разточително консуматорство.

"Искаме да сме антипода на палатите в Дубай", казва Партик Риклин. Тази концепция не им позволява да покрият изискванията за получаване на дори една звезда. Единственото условие, поставено от градския съвет, е било, при поискване бункерът да бъде върнат на разположение до 24 часа.

Братята възнамеряват да отворят още 12 хотела от същия тип в Швейцария чрез франчайз.