От днес са в сила новите цени за разпределение и снабдяване с природен газ на "Бургасгаз".

Те бяха одобрени с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Цените на природния газ за битови потребители намаляват средно с около 3 процента от днес.

В битовия сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва 9,9 стотинки, а цената на електрическата енергия за битови потребители е 15,3 стотинки за киловатчас. Цената на газьола е 20,8 стотинки за киловатчас.

За стопанския сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва от 7,8 стотинки (минимална тарифа) до 9,4 стотинки (максимална тарифа).

Новите цени за разпределение и снабдяване с природен газ на "Бургасгаз" ЕАД запазват конкурентоспособността на природния газ спрямо алтернативните енергоносители, съобщиха от дружеството.