Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
4 новини с етикет: ДВА ПРОЕКТА

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С ДВА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. По процедура № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“..

По процедура № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ общината кандидатства с проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул...

Община Етрополе подаде два проекта по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия съвместно с два партньора от община Бела Паланка, Сърбия. Единият проект е в сферата на предотвратяване на риска от наводнения, а другият е в областта на..

На 18 септември 2014 година от 16.00  часа в залата на партерен етаж в сградата на община Ботевград ще се проведат заключителни пресконференции по проект „Ние сме част от Вас” по ОП „Регионално развитие” и проект „Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен..