Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
4 новини с етикет: ДФ "Земеделие"

На 23.10.2019 г. ДФ „Земеделие“ прие подадената от Борис Борисов, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград, заявка за авансово плащане на стойност 3 456 557 лв. Средствата са по договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за изпълнение на..

Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на 13 130 979 лева ще получат животновъдите, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, отглеждащи крави и/или..

Държавен фонд “Земеделие” съвместно с Националната агенция за приходите  уведомяват, че до края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г. Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с..

На извънредното заседание, което се проведе днес, Общинският съвет упълномощи кмета Георги Георгиев да подпише запис на заповед като обезпечение за авансово плащане по проекта, който общината спечели по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони. Както Ви информирахме по-рано днес,..